• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Світайло Ніна Дмитрівна – доцент, канд. філос. наук, , завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Сфера наукових інтересів: політична соціологія, соціологія освіти, гендерні дослідження.

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібники, статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, методичні розробки, збірники результатів соціологічних досліджень.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та керівництва проектами, а також досвід експертної роботи.

Щербина-Яковлева Олена Юхимівна – професор, доктор філос. наук.

Сфера наукових інтересів: філософія культури, філософська антропологія, проблеми методології культурологічних досліджень.

Авторка більш ніж 80 публікацій: монографії, навчально-методичні посібники, закордонні наукові публікації.

 

 

Опанасюк Валентина Володимирівна – доцент, канд. політ. наук.

Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження політичних інститутів і процесів, соціально-економічних та культурних процесів, зокрема, в сфері релігій і міжкультурних комунікацій.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних колективних монографіях та ін.

Має значний досвід організаційної роботи, зокрема, Всеукраїнських творчих конкурсів, наукових конференцій, керівництво секціями міжнародних наукових конференцій за кордоном.

 

Лебідь Андрій Євгенійович – доцент, канд. філос. наук, докторант. Член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Philosophical Research». Координатор інформаційного напряму діяльності Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ.

Сфера наукових інтересів: нейрополітика, теорія комунікації, теорія прийняття рішень, теорія ігор, геополітичні процеси.

Автор біля 100 наукових публікацій.

Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, круглих столів, стратегічних сесій та фокус-груп. Співорганізатор та співвиконавець низки аналітичних проектів.

 

Побожій Сергій Іванович – доцент, канд. мистецтвознавства

Сфера наукових інтересів: проблеми сучасного мистецтва, арт-менеджмент, ціноутворення у галузі мистецтва, історія художнього життя Сумщини.

Автор біля 200 наукових праць, серед яких монографії, збірники статей.

Має досвід організації Міжнародних мистецьких пленерів, мистецьких семінарів та проектів.

Керівник галереї мистецтв «Академічна».

 

Панченко Юлія Валеріївна – доцент, канд. істор. наук

Сфера наукових інтересів: проблеми національної ідентичності, дослідження впливу ідеології, геополітичні концепції.

Авторка більш ніж 50 наукових праць.

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form

Key Kong Locksmith Denver