• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій
 

Опанасюк Валентина Володимирівна – доцент, канд. політ. наук.

Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження політичних інститутів і процесів, соціально-економічних та культурних процесів, зокрема, в сфері релігій і міжкультурних комунікацій.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних колективних монографіях та ін.

Має значний досвід організаційної роботи, зокрема, Всеукраїнських творчих конкурсів, наукових конференцій, керівництво секціями міжнародних наукових конференцій за кордоном.

 

 КОНТАКТИ

Тел. (0542) 68-77-49

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната Н-307

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Історія та педагогіка”, кваліфікація вчителя історії, суспільствознавства, методиста виховної роботи. У Сумському державному університеті почала працювати з 2003 р. на посаді старшого викладача, спершу за сумісництвом, а з 2005 р. – за основним місцем роботи.

У 2010 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Філософія

 Релігієзнавство

 Етика й естетика

 Політологія

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Становлення державності в Україні, політичні процеси в сучасних суспільствах, інститути державної влади, ефективність систем державної влади, взаємодія інститутів державної влади та громадянського суспільства, суспільна свідомість, церква у взаємовідносинах із державою та суспільством

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Володіє значним досвідом організаційної, навчально-методичної, науково-методичної, виховної роботи.

Участь у наукових конференціях:

 1.    Роль громадськості у покращенні якості надання адміністративних послуг : міжнар. конф.  (Центр політико-правових реформ, 18 квітн. 2013 р.). – К. : ЦППР, 2013.

 2.    Суспільно-політична модернізація в країнах світу та її демократичний потенціал : Всеукр. наук. конф., 13 лист. 2013 р. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2013.

 3.    Актуальные проблемы экономики, права, образования : история и современность : ІІІ междунар. науч.-практич. конф. (Каменеце-Уральский,  март 2013 г.). – Каменецк-Уральский : Каменецк-Уральский институт экономики, управления и права, 2013.

 4.    Triumphs and Failures. Poland and Region after 1989 : 25 Years Later : Warsaw East European Conference, Eleven annual session, 15-18 July 2014. –   Warsaw : University of Warsaw, 2014.

 5.    Justice, Peace and Stability: Risks and Opportunities for Governance and Development : WISC Fourth Global International Studies Conference, 6-9 August, 2014 – Frankfurt am Main : Goethe University, Institute of  Political Science, 2014.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1.    Релігієзнавство. Методичні вказівки до вивчення курсу / укладачі В. В. Опанасюк, В. О. Артюх, І. В. Загряжський. – Суми : СумДУ, 2007. – 48 с.

 2.    Методичні вказівки з теми “Свідомість як філософська проблема” з дисципліни “Філософія” / укладач В. В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2010. – 31 с.

 3.    Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу “Релігієзнавство” / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2012. – 82 с.

 4.    Опанасюк В. В. Законодавство України про релігію і церкву : навч. посіб. / Валентина Володимирівна Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с. (з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”). – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/962

 5.    Опанасюк В. В. Історія світових релігій. Формування догматики та культу : навч. посіб. [Електронне видання] / Валентина Володимирівна Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2013. – 110 с. – Режим доступу : ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2013/History_of_religions.pdf

 

Монографії, розділи в монографіях:

 1.    Опанасюк В. В. Управленческий дискурс политического реформирования общества : ценности, жанры, стратегии (на примере Российской Федерации и Украины) / В. В. Опанасюк // Проблемы и реалии управленческого дискурса в целевых коммуникационных системах транзитивного общества / [Гостенина В. И., Мельников С. Л., Карпеев Р. К. и др. ; Гостенина В. И. (рук. проекта)]. – Брянск , 2013. – Гл. 5. – С. 137-165.

Статті:

 1.    Опанасюк В. В. Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б. Хмельницького : екстраполяція на сучасність / В. В. Опанасюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : [зб. наук. праць / гол. ред. кол. Ю. А. Левенець]. – К., 2010. – Вип. 45. – С. 220-231.

 2.    Опанасюк В. Раціональність демократії : від теорії до практики / В. Опанасюк // Політичний менеджмент. – 2010. – Спецвип. – С. 172-178.

 3.    Опанасюк В. Духовне виробництво в умовах сучасного демократичного суспільства / В. Опанасюк // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ ім. І. Франка. – 2010. – Вип. 22. – С. 4-15.

 4.    Опанасюк В. В. Цінність сприйняття особистості як аспект самореалізації в сучасній комунікативній культурі / В. В. Опанасюк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. праць. – Харків, 2012. – Вип. 46, № 995. – С. 45-49. – (Серія “Теорія культури і філософія науки”).

 5.    Опанасюк В. В. Политическое реформирование избирательной системы Украины / В. В. Опанасюк // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 323. – С. 33-36.

 6.    Опанасюк В. В. Модернизация : типология и периодизация процесса / В. В. Опанасюк, Д. Ю. Чечельницкий // Актуальные проблемы экономики, права, образования : история и современность : материалы ІІІ междунар. науч.-практич. конф., март 2013 г. – Ч. ІІІ. – Екатеринбург : Изд-во Уральского института экономики, управления и права, 2013. –  Ч. ІІІ. – С. 181-190.

 7.    Опанасюк В. В. Ризики модернізації : політична стабільність напередодні реформ в Україні / В. В. Опанасюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : [зб. наук. праць / гол. ред. О. О. Рафальський]. – К., 2015. – Вип. 2. – С. 299-311.

 8.    Опанасюк В. В. Динаміка євромодернізації : стратегія, реформи, підтримка / В. В. Опанасюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : [зб. наук. праць / гол. ред. О. О. Рафальський]. – К., 2015. – Вип. 4. – С. 312-324.

 

Тези:

 1.    Опанасюк В. В. Анархія як тип політичного режиму в соціальній філософії П.-Ж. Прудона / В. В. Опанасюк // Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали міжнар. наук.-теоретичної конф., 24-25 лют. 2011 р. – Суми, 2011. – С. 77-78.  – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6998

 2.    Опанасюк В. В. Трансформація виборчої системи в Україні : підтримка та результативність / В. В. Опанасюк // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (КрНУ ім. М. Остроградського, 24-25 лют. 2012 р.). – Кременчук, 2012. – С. 185-186.

 3.    Опанасюк В. В. Виборча система України в контексті конституційної інженерії / В. В. Опанасюк // Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, 19-20 квітн. 2012 р. – Суми, СумДУ, 2012. – Ч. 2. – С. 45-48. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26158

 4.    Опанасюк В. В. Визначення, правовий статус, реєстрація релігійних організацій : зміни в законодавстві / В. В. Опанасюк, Н. Андрійченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф. викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, 19-20 квітн. 2013 р. – Суми, СумДУ, 2013. – С. 97-99. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30730

 5.    Опанасюк В. В. Суспільство майбутнього без наук про суспільство : короткі футурологічні міркування / В. В. Опанасюк // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф. викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, 23-24 квітн. 2015 р. – Суми, СумДУ, 2015. – С. 248-250.

 6.    Опанасюк В. В. Етика бізнесу та економічна діяльність в ісламському світі  / В. В. Опанасюк // Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук.-теоретич.ї конф., 19-20 квітн. 2013 р. / редкол. : Є. О. Лебідь, А. Є. Лебідь. – Суми, СумДУ, 2013. – С. 65-67. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31253

 

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form

Key Kong Locksmith Denver