• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Робочі програми дисциплін

Робочі програми дисциплін спеціальності "МСКД"

 

Робоча програма дисципліни "Вступ до спеціальності" (Панченко Ю.В.)

Робоча програма дисципліни "Теорія та історія культури" (Щербина-Яковлева О.Ю.)

Робоча програма дисципліни "Історія та теорія соціокультурної діяльності" (Опанасюк В.В.)

Робоча програма дисципліни "Практикум з соціокультурної діяльності " (Світайло Н.Д)

Робоча програма дисципліни "Культуроохоронні та культуротворчі технології" (Побожій С.І)

Робоча програма дисципліни "Масова та елітарна культура" (Лебідь А.Є)

Робоча програма дисципліни "Соціологія" (Павленко Г.В.)

Робоча програма дисципліни "Політологія" (Король С.М.)

Робоча програма дисципліни "Конфліктологія" (Панченко Ю.В.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та соціальна психологія" (Сахно П.І.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та соціальна педагогіка" (Купенко О.В.)

 

Робочі програми дисциплін спеціальності "Соціальна робота"

 

Робоча програма дисципліни "Вступ до спеціальності «Соціальна робота» зі змістовним модулем  «Охорона праці» " (Купенко О.В.)

Робоча програма дисципліни "Громадянське суспільство та громадські рухи" (Світайло Н.Д.)

Робоча програма дисципліни "Зв'язки з громадськістю в соціальній  роботі" (Павленко В.П.)

Робоча програма дисципліни "Конфліктологія в соціальній роботі" (Панченко Ю.В.)

Робоча програма дисципліни "Соціологія" (Павленко Г.В.)

Робоча програма дисципліни "Методи та організація соціологічних досліджень " (Бушман І.О.)

Робоча програма дисципліни "Система організації соціальних служб" (Дементов В.О.)

Робоча програма дисципліни "Соціальна робота на підприємстві" (Опанасюк В.В.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та соціальна педагогіка" (Купенко О.В.)

Робоча програма дисципліни "Соціальна психологія та основи кризових ситуацій зі змістовним модулем «Основи консультування»" (Павленко В.П.)

Робоча програма дисципліни "Психодіагностика та основи психологічного тренінгу" (Колісник Л.О.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та вікова психологія" (Сахно П.І.)

Робоча програма дисципліни "Основи консультування" (Колісник Л.О.)

Робоча програма дисципліни "Медична психологія з основами наркології" (Іванова Т.В)

Робоча програма дисципліни "Основи гендерного аналізу" (Костенко А.М.)

Робоча програма дисципліни "Корпоративна культура та тімбілдинг " (Світайло Н.Д..)

Робоча програма дисципліни "Політологія" (Король С.М.)

 

Робочі програми дисциплін спеціальності "Психологія"

 

Робоча програма дисципліни "Загальна та експерементальна психологія" (Сахно П.І.)

Робоча програма дисципліни "Етнопсихологія" (Павленко В.П.)

Робоча програма дисципліни "Вступ до спеціальності" (Сахно П.І. )

Робоча програма дисципліни "Соціологія" (Павленко Г.В.)

Робоча програма дисципліни "Теорії особистості" (Іванова Т.В.)

Робоча програма дисципліни "Соціальна психологія" (Дементов В.О.)

Робоча програма дисципліни "Психологія віртуального простору" (Теслик Н.М.)

Робоча програма дисципліни "Психологія розвитку та педагогічна психологія" Теслик Н.М.)

Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" (Колісник Л.О.)

Робоча програма дисципліни "Психодіагностика та основи психологічного тренінгу" (Колісник Л.О.)

Робоча програма дисципліни "Групова динаміка та соціометрія в трудовому колективі " (Павленко В.П.)

Робоча програма дисципліни "Гендерна психологія" (Савельєва Ю.М.

 

Робочі програми дисциплін за вибором

 

Робоча програма дисципліни "Основи психології та педагогіки" (Дементов В.О.)

Робоча програма дисципліни "Психологія мас" (Сахно П.І)

Робоча програма дисципліни "Психологія спілкування" (Дементов В.О.)

Робоча програма дисципліни "Психологія" (Сахно П.І.)

Робоча програма дисципліни "Політологія" (Король С.М.)

Робоча програма дисципліни "Психологія лідерства та взаємодії" (Павленко В.П.)

Робоча програма дисципліни "Емоційний інтелект як ресурс" (Колісник Л.О)

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form