• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

This article will be in another language

 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психологічного, соціологічного, політологічного та культурологічного напрямів студентам усіх факультетів та спеціальностей СумДУ і водночас – випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів за трьома спеціальностями:

 

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

 

«Психологія»

 

«Соціальна робота»

 

Підготовка бакалаврів здійснюється на принципах дуальної освіти з розширеним блоком практико-орієнтованих дисциплін та перспективами успішного працевлаштування.

 

При кафедрі працює декілька центрів та лабораторій науково-аналітичного та соціального спрямування, які є базою практики для студентів, забезпечуючи високий рівень підготовки фахівців, набуття ними практичних навичок та можливість включення у проектну діяльність, що забезпечує можливість навчатись на прикладах кращих практик та історій успіху.

 

 

Завідувач кафедри – Світайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», керівник Координаційного центру гуманітарної політики СумДУ.

 

 

 

 

 

Kонтакти:

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Корпус «Н», ауд. 312

Телефон (0542) 68-77-32

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form