• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА НАПРЯМОМ

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЛЬНОСТІ»

 

 

І курс:

 

Вступ до спеціальності

Історія та теорія соціокультурної діяльності

Масова та елітарна культура

Теорія та історія культури

 

 

ІІ курс:

 

Галузі культурної індустрії

Культуроохоронні та культуротворчі технології

Міжнаціональна та міжконфесіональна толерантність

Практикум з соціокультурної діяльності

Соціологія дозвілля

 

 

ІІІ курс:

 

Event-менеджмент

Self-проектна діяльність

Анімація громадянської діяльності

Іміджелогія та брендінг

Історико-культурні заповідники

Історія мистецтв

Кросскультурні дослідженн та проекти

Культурна політика України та міжнародне співробітництво

Організація екскурсійної діяльності

Основи сценарно-режисерської діяльності

Права людини та правові основи соціокультурної діяльності

Проектний менеджмент та fundraising в соціокультурній діяльності

Регіональні практики з соціокультурної діяльності

Туризм та рекреаційна діяльність

 

 

IV курс:

 

Виставкова та музейна діяльність

Картографія соціально-культурного середовища регіону

Корпоративна культура та team-building

Логістика у соціокультурній сфері

Основи шоу-бізнесу та продюсерство

Технології дозвілля

Топографія культури

Управління людськими ресурсами

 

Робочі програми дисциплін спеціальності "МСКД"

 

Робоча програма дисципліни "Вступ до спеціальності" (Панченко Ю.В.)

Робоча програма дисципліни "Теорія та історія культури" (Щербина-Яковлева О.Ю.)

Робоча програма дисципліни "Історія та теорія соціокультурної діяльності" (Опанасюк В.В.)

Робоча програма дисципліни "Практикум з соціокультурної діяльності " (Світайло Н.Д)

Робоча програма дисципліни "Культуроохоронні та культуротворчі технології" (Побожій С.І)

Робоча програма дисципліни "Масова та елітарна культура" (Лебідь А.Є)

Робоча програма дисципліни "Соціологія" (Павленко Г.В.)

Робоча програма дисципліни "Політологія" (Король С.М.)

Робоча програма дисципліни "Конфліктологія" (Панченко Ю.В.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та соціальна психологія" (Сахно П.І.)

Робоча програма дисципліни "Загальна та соціальна педагогіка" (Купенко О.В.)

 

 

 

 

Світайло Ніна Дмитрівна – доцент, канд. філос. наук, , завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»

 Сфера наукових інтересів: політична соціологія, соціологія освіти, гендерні дослідження.

 Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібники, статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, методичні розробки, збірники результатів соціологічних досліджень.

 Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та керівництва проектами, а також досвід експертної роботи.

 

  

Щербина-Яковлева Олена Юхимівна – професор, доктор філос. наук.

 Сфера наукових інтересів: філософія культури, філософська антропологія, проблеми методології культурологічних досліджень.

 Авторка більш ніж 80 публікацій: монографії, навчально-методичні посібники, закордонні наукові публікації.

 

  

Купенко Олена Володимирівна – доцент, канд. пед. наук, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Соціальна робота», гарант освітньої програми «Соціальна робота».

 Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічні системи та технології, організація самостійної навчальної діяльності, метод проектів, взаємодія малих і великих груп, електронні засоби в професійній підготовці та освіта дорослих.

 Авторка понад 100 публікацій: навчальних посібників, монографії, наукових статей у фахових виданнях, зокрема, 5-ти закордонних.

 Має досвід проектної діяльності в організації дистанційної форми навчання і дуального навчання студентів, програм освіти дорослих.

 

  

Іванова Тетяна Володимирівна – доцент, канд. психол. наук, гарант освітньої програми «Психологія». Член Міжнародної соціологічної асоціації.

 Сфера наукових інтересів: клінічна психологія, психологія та соціологія емоцій, психологія та соціологія тривожності.

 Авторка більш ніж 20 наукових публікацій, серед яких 3 монографії та 18 наукових статей у фахових виданнях.

 Має значний досвід проведення соціологічних досліджень. Співвиконавець низки грантів.

 

 

Костенко Андріана Миколаївна – доцент, канд. політ. наук, докторант. Член Всеукраїнської Асоціації «Європейських студій».

 Сфера наукових інтересів: політичні науки, соціологія, гендерні дослідження, євроінтеграція.

 Авторка понад 50 публікацій, серед яких низка зарубіжних наукових статей, монографії та посібники.

 Має досвід виконання більше ніж 30 науково-дослідних робіт на замовлення закордонних, державних та приватних установ.

 

  

Лебідь Андрій Євгенійович – доцент, канд. філос. наук, докторант. Член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Philosophical Research». Координатор інформаційного напряму діяльності Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ.

 Сфера наукових інтересів: нейрополітика, теорія комунікації, теорія прийняття рішень, теорія ігор, геополітичні процеси.

 Автор біля 100 наукових публікацій.

 Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, круглих столів, стратегічних сесій та фокус-груп. Співорганізатор та співвиконавець низки аналітичних проектів.

  

 

Опанасюк Валентина Володимирівна – доцент, канд. політ. наук.

 Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження політичних інститутів і процесів, соціально-економічних та культурних процесів, зокрема, в сфері релігій і міжкультурних комунікацій.

 Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних колективних монографіях та ін.

 Має значний досвід організаційної роботи, зокрема, Всеукраїнських творчих конкурсів, наукових конференцій, керівництво секціями міжнародних наукових конференцій за кордоном.

 

  

Побожій Сергій Іванович – доцент, канд. мистецтвознавства

 Сфера наукових інтересів: проблеми сучасного мистецтва, арт-менеджмент, ціноутворення у галузі мистецтва, історія художнього життя Сумщини.

 Автор біля 200 наукових праць, серед яких монографії, збірники статей.

 Має досвід організації Міжнародних мистецьких пленерів, мистецьких семінарів та проектів.

 Керівник галереї мистецтв «Академічна».

  

 

Дементов Володимир Олександрович – доцент, канд. наук з державного управління.

 Сфера наукових інтересів: розвиток державної служби в умовах реформування державного управління в Україні, співпраця місцевої влади і громадських організацій, соціальна робота.

 Автор більш ніж 20 наукових праць.

 Сертифікований тренер з організації надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 Має значний досвід проектної діяльності, громадської та експертної роботи.

 

  

Панченко Юлія Валеріївна – доцент, канд. істор. наук

 Сфера наукових інтересів: проблеми національної ідентичності, дослідження впливу ідеології, геополітичні концепції.

 Авторка більш ніж 50 наукових праць.

 

 

Король Сергій Миколайович – старший викладач, канд. політ. наук.

 Заступник завідувача кафедри з організаційних питань, координатор Центру європейської та євроатлантичної інформації.

 Сфера наукових інтересів: транскордонне співробітництво, регіональна євроінтеграційна політика, технології соціальної роботи.

 Автор понад 20 публікацій, серед яких – статті у вітчизняних та закордонних виданнях, конспекти лекцій, методичні рекомендації.

 Має досвід організаційної та проектної роботи.

  

 

Колісник Людмила Олексіївна – канд. психол. наук, практичний психолог, фахівець з символдрами. Голова методичного об’єднання практичних психологів ВНЗ III-IV рівня акредитації м. Суми.

 Сфера наукових інтересів: феномен емоційного інтелекту, психодинамічно орієнтована психотерапія, психологія особистості юнацького віку.

 Авторка більше 15 наукових праць. Проводить психологічні консультації, тренінги, семінари, здійснює психологічну допомогу в рамках роботи Ресурсного центру соціально-психологічної допомоги СумДУ. Має значний досвід проектної та тренінгової роботи.

  

 

Савельєва Юлія Володимирівна - канд. філос. наук

 Сфера наукових інтересів: гендерні дослідження, права жінок та юридичні гарантії їх захисту.

 Авторка 8 публікацій, зокрема, 2-х закордонних.

 Має значний досвід проектної, тренінгової, громадської та експертної роботи, зокрема, керівництво низкою грантових проектів, в тому числі за підтримки Євросоюзу, Фонду демократії ООН та інших.

  

 

Балдушенко Ірина Іванівна – доцент, канд. психол. наук.

 Сфера наукових інтересів: реабілітація учасників АТО; запобігання розвитку посттравматичного стресового розвитку; розробка та проведення навикових тренінгів, формування навичок ефективної комунікації з використанням елементів НЛП, консультування в позитум – підході.

 Авторка 18 наукових статей та монографії.

 Має досвід тренінгової роботи, зокрема, за програмою Базового курсу з позитивної психотерапії відповідно до стандартів Всесвітньої Асоціації Позитивної психотерапії та Українського Інституту крос-культурної психотерапії та менеджменту.

 

  

Теслик Наталія Миколаївна – канд. психол. наук.

 Сфера наукових інтересів: компетентнісний підхід у процесі професійного становлення особистості; професійно-правова свідомість особистості як фактор професійної самореалізації.

 Авторка більш ніж 20 публікацій.

 Сертифікований тренер первинної професійної підготовки патрульної поліції.

 

  

Павленко Володимир Петрович - старший викладач.

 Сфера наукових інтересів: психологія, психологія релігії, етнопсихологія, політична соціологія.

 Автор більше 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, посібники, статті у фахових виданнях, методичні розробки.

 Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та досвід тренінгової роботи.

 

  

Сахно Парасковія Іванівна – старший викладач, керівник Психологічної служби СумДУ.

 Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні дослідження в галузі індивідуальних особливостей студентів в когнітивній сфері, особливості формування стресостійкості, сімейні взаємовідносини

 Авторка більше 10 наукових публікацій.

 Має значний досвід практичного психолога та досвід тренінгової роботи.

 

  

Павленко Анна Володимирівна – асистент, заступник декана факультету ІФСК з виховної роботи.

 Сфера наукових інтересів: дослідження механізмів трудової міграції, аспекти міграційних установок, інтелектуальна та навчальна міграція, методи збору та аналізу соціологічних даних, гендерні дослідження.

 Авторка біля 10 наукових публікацій, у т. ч. за кордоном.

 Має значний  досвід проведення соціологічних досліджень та проектної роботи, досвід грантової діяльності, в тому числі за підтримки Євросоюзу, DVV International та інших.

 

  

Назаров Микола Сергійович – молодший науковий співробітник, керівник Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ. Випускник Вишеградської школи політичного лідерства.

 Сфера наукових інтересів: регіональна безпека, пострадянські трансформації, партійні системи на пострадянському просторі.

 Автор більше 10 наукових публікацій, у т. ч. за кордоном.

 Має досвід виконання науково-дослідних робіт на замовлення закордонних, державних та приватних установ. Співорганізатор та співвиконавець низки проектів, у т. ч за підтримки «Фонду Богдана Гаврилишина», Вищої школи управління та адміністрації в Ополє (Польща); Міжнародного форуму «YES» та ін.

 

  

Семенова Анастасія Володимирівна - асистент

 Сфера наукових інтересів: соціальні технології та соціальна робота з різними групами клієнтів, право соціального забезпечення.

 Авторка 7 наукових публікацій.

 Має досвід проектної діяльності по створенню гендерного портрету Сумської області, дослідженню туристичного потенціалу міста Суми та ін.

 

  

Хвостова Світлана Леонідівна – практичний психолог

 Сфера наукових інтересів: соціально-педагогічні, психологічні дослідження в галузі індивідуальних особливостей особистості, арт-терапія, символ-драма, ґештальт-терапія.

 Має досвід практичного психолога та досвід тренінгової роботи.

  

 

Скрипка Ольга Олексіївна – асистент

 Сфера наукових інтересів: загальна та соціальна психологія.

 

 

Борисова Ганна Леонідівна – асистент.

Сфера наукових інтересів: соціальна робота з сім’ями та з вагітними.

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form