• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

 Загальна інформація:

 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психологічного, соціологічного, політологічного спрямування студентам усіх факультетів та спеціальностей СумДУ і водночас –  випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів за трьома спеціальностями:

  1. «Менеджмент соціокультурної діяльності»
  2. «Соціальна робота»
© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form