• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

 

Лабораторію моніторингу якості освітньої діяльності створено як структурний підрозділ організаційно-методичного управління СумДУ у 2015 році. Діяльність лабораторії забезпечує кафедра психології, політології та соціокультурних технологій.

 

Головною метою діяльності Лабораторії є отримання оперативної інформації про якість освітнього процесу шляхом постійного вивчення потреб та інтересів його суб’єктів (науково-педагогічних працівників, роботодавців, вступників, здобувачів вищої освіти та інших споживачів на ринку освітніх послуг), впровадження компонента соціологічного супроводу в систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині створення організаційної структури означеної системи.

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка Лабораторії

 

 

Лабораторію моніторингу якості освітньої діяльності створено як структурний підрозділ організаційно-методичного управління СумДУ у 2015 році. Діяльність лабораторії забезпечує кафедра психології, політології та соціокультурних технологій.

 

 

 

Головною метою діяльності Лабораторії є отримання оперативної інформації про якість освітнього процесу шляхом постійного вивчення потреб та інтересів його суб’єктів (науково-педагогічних працівників, роботодавців, вступників, здобувачів вищої освіти та інших споживачів на ринку освітніх послуг), впровадження компонента соціологічного супроводу в систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині створення організаційної структури означеної системи.

 

 

 

 

 

 

 

Посилання на Web-сторінку Лабораторії

Центр досліджень регіональної безпеки - структурний підрозділ Сумського державного університету, який був створений за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні

Основною метою роботи Центру є об’єднання науковців, громадськості, волонтерських та патріотичних організацій, а також формування у Сумській області експертного середовища для аналізу безпекових проблем.

Безпосереднє керівництво Центром досліджень регіональної безпеки здійснює молодший науковий співробітник СумДУ Микола Назаров.

Сайт Центру - http://rcrs.sumdu.edu.ua/

 

Центр засновано в рамках проекту "Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах" фінансується Європейським Союзом, виконується Сумським державним університетом.

 

Загальною метою проекту та принципами діяльності Центру є сприяння гендерній рівності, поширення практики створення рівних можливостей в отриманні професії молодими матерями-студентками у ВНЗ, апробація, вдосконалення та розширення моделі можливостей для поєднання навчання у вищій школі з сім'єю молодою матір’ю-студенткою. Ця модель виступає маркером гендерно-чутливої політики, соціального захисту та послуг по відношенню до вразливої групи - матерів-студенток з маленькими дітьми.

 

 

 

 

 

Посилання на сторінку Центру                                      Сайт ініціативи "Університет, дружній до сім'ї"

 

 

Центр створено у 2008 році за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН

 

Напрями роботи Центру: 

  • об’єднання зусиль освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та влади з метою досягнення гендерної рівності;
  • вивчення та аналіз ситуації із впровадженням гендерної рівності у Сумській області;
  • вивчення громадської думки, організація та проведення досліджень з питань гендерної рівності, а також моніторинг обласних ЗМІ;
  • проведення навчання для різних цільових груп з гендерної тематики;
  • поширення об’єктивної інформації про становище чоловіків та жінок в області
  • надання експертних послуг з гендерної проблематики;
  • розробка методичних та навчальних матеріалів для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з питань гендерної рівності;
  • проведення наукових та практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», студентських дебатів та інших активних форм роботи з питань гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів.

 

 

 

 

Посилання на сторінку Центру

 

Page 1 of 2

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form