• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

 

Лабораторію моніторингу якості освітньої діяльності створено як структурний підрозділ організаційно-методичного управління СумДУ у 2015 році. Діяльність лабораторії забезпечує кафедра психології, політології та соціокультурних технологій.

 

Головною метою діяльності Лабораторії є отримання оперативної інформації про якість освітнього процесу шляхом постійного вивчення потреб та інтересів його суб’єктів (науково-педагогічних працівників, роботодавців, вступників, здобувачів вищої освіти та інших споживачів на ринку освітніх послуг), впровадження компонента соціологічного супроводу в систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині створення організаційної структури означеної системи.

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка Лабораторії

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form