• Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Психологічна служба СумДУ

 

Діяльність Психологічної служби СумДУ при кафедрі ППСТ забезпечують фахівці із значним досвідом психо-діагностичної, корекційної та психо-реабілітаційної роботи.

Робота із психологом дає можливість:

 -      пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості);

 -      навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;

 -      позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;

 -      дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;

 -      стати впевненим у собі, у своїх силах;

 -      навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;

 -      навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;

 -      дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;

 -      сформувати навички ефективного спілкування;

 -      навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;

 -      знайти вихід із проблемної ситуації.

Сайт Психологічної служби СумДУ

 

Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень

 

Центр працює за такими напрямками:

 • дослідження громадської думки;

 • фокус-групи та вивчення потреб цільових груп;

 • експертні дослідження;

 • маркетингові дослідження;

 • гендерний аудит;

 • аналітичні дослідження;

 • проведення семінарів та тренінгів;

 • вивчення інформаційного простору та контент-аналіз ЗМІ;

 • соціометрія та оцінка персоналу.

Сайт Центру

 

Гендерний ресурсний центр

 

Центр створено у 2008 році за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН

  Напрями роботи Центру: 

 об’єднання зусиль освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та влади з метою досягнення гендерної рівності;

 • вивчення та аналіз ситуації із впровадженням гендерної рівності у Сумській області;

 • вивчення громадської думки, організація та проведення досліджень з питань гендерної рівності, а також моніторинг обласних ЗМІ;

 • проведення навчання для різних цільових груп з гендерної тематики;

 • поширення об’єктивної інформації про становище чоловіків та жінок в області

 • надання експертних послуг з гендерної проблематики;

 • розробка методичних та навчальних матеріалів для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з питань гендерної рівності;

 • проведення наукових та практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», студентських дебатів та інших активних форм роботи з питань гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів.

Сайт Центру

 

Центр досліджень регіональної безпеки

 

Центр було створено як структурний підрозділ Сумського державного університету, за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні

Основною метою роботи Центру є об’єднання науковців, громадськості, волонтерських та патріотичних організацій, а також формування у Сумській області експертного середовища для аналізу безпекових проблем.

 Безпосереднє керівництво Центром досліджень регіональної безпеки здійснює молодший науковий співробітник СумДУ Микола Назаров.

Сайт Центру

 

Центр підтримки сім'ї

 

Центр засновано в рамках проекту "Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах" фінансується Європейським Союзом, виконується Сумським державним університетом.

Загальною метою проекту та принципами діяльності Центру є сприяння гендерній рівності, поширення практики створення рівних можливостей в отриманні професії молодими матерями-студентками у ВНЗ, апробація, вдосконалення та розширення моделі можливостей для поєднання навчання у вищій школі з сім'єю молодою матір’ю-студенткою. Ця модель виступає маркером гендерно-чутливої політики, соціального захисту та послуг по відношенню до вразливої групи - матерів-студенток з маленькими дітьми.

Сторінка Центру

Сайт Ініціативи "Університет, дружній до сім'ї"

 

Лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності

 

Лабораторію створено як структурний підрозділ організаційно-методичного управління СумДУ у 2015 році. Діяльність лабораторії забезпечує кафедра психології, політології та соціокультурних технологій.

 Головною метою діяльності Лабораторії є отримання оперативної інформації про якість освітнього процесу шляхом постійного вивчення потреб та інтересів його суб’єктів (науково-педагогічних працівників, роботодавців, вступників, здобувачів вищої освіти та інших споживачів на ринку освітніх послуг), впровадження компонента соціологічного супроводу в систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету та на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» у частині створення організаційної структури означеної системи.

Сторінка Лабораторії

 

 

© 2016 Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

Login Form

Key Kong Locksmith Denver