листопада 2019 року в межах виконання науково-дослідної роботи «Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області» було проведено три фокус-групові дискусії з населенням працездатного віку за категоріями 14-26 років (навчаються), 25-45 років (займаються кар’єрою та сім’єю) та 46-60 років (передпенсійний вік) у місті Глухові.

Під час дискусій обговорювалися питання рівня задоволення життям, «тінізації» зайнятості в місті та міграційні настрої. Були обговорені питання очікувань щодо працевлаштування та напрямків розвитку об’єднаної територіальної громади.

Серед пропозицій учасників фокус-груп щодо покращення ситуації в регіоні з працевлаштування можна відзначити такі: відновлення промисловості, розвиток аграрного сектору, виведення на новий рівень туристичної інфраструктури та ін.

Викликає занепокоєння те що, молодша і середня вікова групи з метою працевлаштування та покращення умов життя готові мігрувати як до великих міст України так і за кордон.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.