Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психологічного, соціологічного, політологічного та культурологічного напрямів студентам усіх факультетів та спеціальностей СумДУ і водночас – випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів та магістрів.

Підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів здійснюється на принципах дуальної освіти з розширеним блоком практико-орієнтованих дисциплін та перспективами успішного працевлаштування.

При кафедрі працює декілька центрів та лабораторій науково-аналітичного та соціального спрямування, які є базою практики для студентів, забезпечуючи високий рівень підготовки фахівців, набуття ними практичних навичок та можливість включення у проектну діяльність, що забезпечує можливість навчатись на прикладах кращих практик та історій успіху. 

Завідувач кафедри - Світайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом "Менеджмент соціокультурної діяльності", керівник Координаційного центру гуманітарної політики.

Семенов Володимир Миколайович - заступник з навчально-організаційної роботи

Король Сергій Миколайович - заступник з профорієнтаційної роботи

Назаров Микола Сергійович - заступник з міжнародної діяльності

Сахно Парасковія Іванівна - куратор групи ПЛ-21

Купенко Олена Володимирівна - куратор групи СР-21

- куратор групи КД-21

Маючи потужний кадровий потенціал, кафедра є активною і успішною  у проведенні наукових досліджень та реалізації проектів.

Такій успішності сприяє діяльність кількох Центрів наукового та соціального спрямування: Центру соціальних досліджень (кер. Костенко А.М.), Гендерного ресурсного центру та Центру підтримки сім’ї (кер. Савельєва Ю.М.), Центру досліджень регіональної безпеки (кер. Назаров М.С.), Психологічної служби (кер. Сахно П.І.). Значна частина проектів кафедри реалізується у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини».

У 2022 році викладачі кафедри завершили роботу над виконанням наукової теми другої половини дня «Ціннісні, соціокультурні, правові та гендерні основи формування політики протидії дискримінації та насильству в українському суспільстві» (керівник -  доктор філософських наук, проф. Бойко О.П.). Тема супроводжується реалізацією кількох паралельних проектів і має суттєву прикладну складову. В рамках наукової теми підготовлена колективна монографія "Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах".

З 2022 року на кафедрі реалізується 2 наукові теми 2-ї половини дня:

- «Шляхи реалізації Цілей сталого розвитку ООН на рівні територіальних громад через інструменти та механізми громадянської освіти». Науковий керівник -  докт. філос. н., проф. Лебідь А.Є.

-  «Соціальні, психологічні, культурні феномени та технології транзитивного суспільства». Науковий керівник -  докт. психол. н., доц. Улунова Г.Є.

Така тематика дозволяє об'єднати зусилля науковців та потенційний вихід на проекти за окремими аспектами досліджень. Крім того, це дає і широкі можливості залучення магістрантів та спірантів до виконання зазначеної тематики. 

Кафедра активно працює над виконанням університетської тематики гуманітарного спрямування (Лебідь А.Є., Купенко О.В.) і у 2022 році забезпечує її реалізацію протягом в межах дослідження проблематики соціальної стійкості людини в територіальній громаді.

Щороку кафедра забезпечує виконання кількох масштабних наукових та освітніх проектів (в рамках діяльності Центру соціальних досліджень та Центру досліджень регіональної безпеки), маючи підтримку з боку низки  міжнародних партнерів, серед яких  Міжнародний Фонд Відродження, ООН-жінки, Центр інформації та документації НАТО, ОБСЄ, Посольство Естонії в Україні, Міжнародний центр оборони та безпеки (Естонія), Латвійський університет (кафедра політології), ALUNA Publishing House, Казахський педагогічний університет ім. Абая та інші.

Результатом проведених досліджень та наукових пошуків є не лише високі показники фінансування цього напряму діяльності (більше 1 млн. грн. щороку), а й високий рівень публікаційної активності викладачів та співробітників кафедри. Щороку оприлюднюється більше 100 публікації наукового характеру значна частина яких  – у рейтингових виданнях у т.ч. тих, що індексуються  БД Scopus та WoS.  

Активна грантова діяльність дозволила кафедрі вийти на прийнятні показники академічної мобільності, налагодження контактів з науковцями провідних університетів Європи, спільні проекти та стажування викладачів. І цей напрям планується продовжити у наступні роки.

№ п/п

Назва заходу чи напрямку роботи 

Цільова група

Час виконання 

Відповідальні

1.

Постійне оновлення відповідної частини інформації на сайті кафедри 

Широке коло 

Постійно

Світайло Н.Д., Євсєєва Г.В.,

Синах А.О.

2.

Підготовка спільно зі студентами кафедральних спеціальностей  матеріалів (роликів та окремих інформаційних месседжів) та поширення у соціальних мережах 

Школярі, батьки – через створені спеціальні канали та Ютубі та групи у Фейсбуці із відповідними хештегами

Постійно, з активізацією у квітні-червні

Керівники секцій

3.

Проведення традиційного конкурсу «Соціальний ОСКАР»

Широке коло 

Листопад, онлайн

Світайло Н.Д., Купенко О.В.

4.

Залучення студентів кафедральних спеціальностей для створення спеціальних коротких роликів про власний досвід та переваги навчання за спеціальностями і їх поширення у соцмережах.

Школярі, батьки – через створені спеціальні канали та Ютубі та групи у Фейсбуці. із відповідними хештегами

Постійно, з активізацією у квітні-червні 

Керівники секцій

5.

Розширення напрямів роботи з базами практики (спільні дослідження, семінари, конкурси тощо) з метою ощирення інформації та залучення нових цільових груп

Широке коло - як батьки, так і роботодавці, замовники

Постійна

Світайло Н.Д.,

6.

Проведення конкурсу “Соціальний ОСКАР” та підготовка  матеріалів про професію "Соціальна робота".

Широке коло - через створені спеціальні канали та Ютубі та групи у Фейсбуці із відповідними хештегами

Жовтень-листопад, онлайн

Купенко О.В.,

Туляков О.О. 

7.

Оновлення інформаційних буклетів та поширення їх серед представників цільових груп, а також  у мережі 

Школярі, студенти коледжів та ПТНЗ батьки

З квітня 

Котенко О.О., керівники секцій

8.

Проведення конкурсу відео-роликів на "Тік-ток"" серед студентів (по спеціальностях кафедри)

Студенти, школярі

Орієнтовно – квітень 

Котенко О.О.

Іванова Т.В

Повалій Т.Л.

9.

Організація роботи  психологічного гуртка "Психологічна підготовка до ЗНО" 

Старшокласники 

м. Сум;

З листопада 2020 року - поновлюється

Сахно П.І.

Данілова Д.Е.

10.

Психологічні онлайн-заняття зі студентами випускних курсів коледжів Сумської області

Глухівське медичне училище, Лебединське медичне училище, Лебединське педагогічне училище, Путивльський педагогічний коледж, Сумський медичний коледж, Шостинське медичне училище

Протягом року. апробація в групах студентів СумДУ;

Улунова Г.Є. 

11.

Проведення різноманітних заходів просвітницького та мотиваційного спрямування за напрямками діяльності кафедральних центрів, у т.ч. – залучення до участі у конкурсі «Перший крок у науку»

Школярі, студенти коледжів та ПТНЗ Сумської області, батьки

Постійно

Семенов В.М., Костенко А.М.,

Сахно П.І., Назаров М.С.

12.

Участь у батьківських зборах або ж участь у в якості запрошених на тему саме профорієнтації 

Батьки. При цьому співвиконавцями традиційно виступають студенти

Онлайн

Куратори, Семенов В.М. 

13.

Робота викладачів кафедри у рамках Малої академії наук та професійних методобєднань

Школярі, вчителі

Постійно

 

14. 

Участь у всеукраїнських акціях та челленджах за напрямками 

Широке коло

Наші ініціативи спільно з іншими ВНЗ за напрямками підготовки

Повалій Т.Л., 

Данілова Д.Е.

15.

Участь кафедри у підготовці та проведенні традиційних та планових профорієнтаційних заходів на рівні факультету та університету

 

Постійно

Світайло Н.Д., Король С.М.

16

Розробити та реалізувати заходи щодо налагодження безпосередніх контактів зі школярами, у тому числі - через проведення турніру “Світ громад”

Школярі 

Постійно

Купенко О.В.

Традиційним для кафдри ППСТ є конкурс «Соціальний О.С.К.А.Р СумДУ». Започаткували конкурс у 2017 році. За мету ставилося закріплення традицій соціального розвитку, соціальної підтримки й толерантності. Також подія дає студентам спеціальності «Соціальна робота» розуміння змісту й престижу професії, оскільки демонструє приклад успішних її представників.

 

 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.