Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психологічного, соціологічного, політологічного та культурологічного напрямів студентам усіх факультетів та спеціальностей СумДУ і водночас – випусковою, здійснюючи підготовку бакалаврів та магістрів.

Підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів здійснюється на принципах дуальної освіти з розширеним блоком практико-орієнтованих дисциплін та перспективами успішного працевлаштування.

При кафедрі працює декілька центрів та лабораторій науково-аналітичного та соціального спрямування, які є базою практики для студентів, забезпечуючи високий рівень підготовки фахівців, набуття ними практичних навичок та можливість включення у проектну діяльність, що забезпечує можливість навчатись на прикладах кращих практик та історій успіху. 

Завідувач кафедри - Світайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом "Менеджмент соціокультурної діяльності", керівник Координаційного центру гуманітарної політики.

Гарант магістерської програми «Організаційна психологія» - Улунова Ганна Євгенівна

Гарант магістерської програми «Політичні технології та аналітика» - Костенко Андріана Миколаївна

Гарант бакалаврської освітньої програми «Психологія» - Іванова Тетяна Володимирівна

Гарант бакалаврської освітньої програми «Соціальна робота» - Купенко Олена Володимирівна

Гарант бакалаврської освітньої програми «Секція "Менеджмент соціокультурної діяльності» - Світайло Ніна Дмитрівна

Гарант освітньої програми «Філософія» - Лебідь Андрій Євгенійович

Семенов Володимир Миколайович - заступник з навчально-організаційної роботи

Король Сергій Миколайович - заступник з профорієнтаційної роботи

Назаров Микола Сергійович - заступник з міжнародної діяльності

Сахно Парасковія Іванівна - куратор групи ПЛ-21

Купенко Олена Володимирівна - куратор групи СР-21

- куратор групи КД-21

Маючи потужний кадровий потенціал, кафедра є активною і успішною  у проведенні наукових досліджень та реалізації проектів.

Такій успішності сприяє діяльність кількох Центрів наукового та соціального спрямування: Центру соціальних досліджень (кер. Костенко А.М.), Гендерного ресурсного центру та Центру підтримки сім’ї (кер. Савельєва Ю.М.), Центру досліджень регіональної безпеки (кер. Назаров М.С.), Психологічної служби (кер. Сахно П.І.). Значна частина проектів кафедри реалізується у співпраці з ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини».

У 2022 році викладачі кафедри завершили роботу над виконанням наукової теми другої половини дня «Ціннісні, соціокультурні, правові та гендерні основи формування політики протидії дискримінації та насильству в українському суспільстві» (керівник -  доктор філософських наук, проф. Бойко О.П.). Тема супроводжується реалізацією кількох паралельних проектів і має суттєву прикладну складову. В рамках наукової теми підготовлена колективна монографія "Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах".

З 2022 року на кафедрі реалізується 2 наукові теми 2-ї половини дня:

- «Шляхи реалізації Цілей сталого розвитку ООН на рівні територіальних громад через інструменти та механізми громадянської освіти». Науковий керівник -  докт. філос. н., проф. Лебідь А.Є.

-  «Соціальні, психологічні, культурні феномени та технології транзитивного суспільства». Науковий керівник -  докт. психол. н., доц. Улунова Г.Є.

Така тематика дозволяє об'єднати зусилля науковців та потенційний вихід на проекти за окремими аспектами досліджень. Крім того, це дає і широкі можливості залучення магістрантів та спірантів до виконання зазначеної тематики. 

Кафедра активно працює над виконанням університетської тематики гуманітарного спрямування (Лебідь А.Є., Купенко О.В.) і у 2022 році забезпечує її реалізацію протягом в межах дослідження проблематики соціальної стійкості людини в територіальній громаді.

Щороку кафедра забезпечує виконання кількох масштабних наукових та освітніх проектів (в рамках діяльності Центру соціальних досліджень та Центру досліджень регіональної безпеки), маючи підтримку з боку низки  міжнародних партнерів, серед яких  Міжнародний Фонд Відродження, ООН-жінки, Центр інформації та документації НАТО, ОБСЄ, Посольство Естонії в Україні, Міжнародний центр оборони та безпеки (Естонія), Латвійський університет (кафедра політології), ALUNA Publishing House, Казахський педагогічний університет ім. Абая та інші.

Результатом проведених досліджень та наукових пошуків є не лише високі показники фінансування цього напряму діяльності (більше 1 млн. грн. щороку), а й високий рівень публікаційної активності викладачів та співробітників кафедри. Щороку оприлюднюється більше 100 публікації наукового характеру значна частина яких  – у рейтингових виданнях у т.ч. тих, що індексуються  БД Scopus та WoS.  

Активна грантова діяльність дозволила кафедрі вийти на прийнятні показники академічної мобільності, налагодження контактів з науковцями провідних університетів Європи, спільні проекти та стажування викладачів. І цей напрям планується продовжити у наступні роки.

Традиційним для кафдри ППСТ є конкурс «Соціальний О.С.К.А.Р СумДУ». Започаткували конкурс у 2017 році. За мету ставилося закріплення традицій соціального розвитку, соціальної підтримки й толерантності. Також подія дає студентам спеціальності «Соціальна робота» розуміння змісту й престижу професії, оскільки демонструє приклад успішних її представників.

 

 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.