Викладачі секції «Соціальна робота» здійснюють викладання дисциплін соціологічного, соціально-педагогічного та політологічного напрямів для студентів усіх факультетів та спеціальностей, а також цикл профільних дисциплін для вказаної спеціальності: «Історія та теорія соціальної роботи», “Система роботи соціальних служб” «Технології соціальної роботи», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Конфліктологія», «Загальна та соціальна педагогіка» та інші.

Підготовка бакалаврів здійснюється на принципах дуальної освіти з розширеним блоком практико-орієнтованих дисциплін та перспективами успішного працевлаштування. Викладачі кафедри/секції мають значний досвід соціально-педагогічної роботи, є фахівцями соціальної інженерії, HR-менеджменту, соціального підприємництва, менеджменту громадських організацій, соціальної діагностики та прогностики, роботи з клієнтами, соціально-корекційної роботи.

У своїй діяльності викладачі широко застосовують інноваційні методи навчання, забезпечуючи високий рівень освіти відповідно до вимог європейського та державного стандартів вищої освіти.

 

Кадровий склад секції «Соціальна робота»:

Купенко Олена Володимирівна – гарант освітньої програми «Соціальна робота», доктор педагогічних наук, доцент.  Входить до складу науково-методичної комісії МОН України з даного напрямку

Костенко Андріана Миколаївна – доктор політичних наук, доцент

Семенов Володимир Миколайович -  ­ кандидат наук з державного управління, доцент

Король Сергій Миколайович – ст. викладач, канд. політ. наук

Савельєва Юлія Михайлівна – канд. філос. наук.

Назаров Микола Сергійович – кандидат політичних наук, керівник ЦДРБ СумДУ

Туляков Олег Олегович -  кандидат педагогічних наук, доцент

 

Наукова науково-методична та проектно-грантова діяльність викладачів:

Кафедра забезпечує діяльність низки центрів та лабораторій наукового та соціального спрямування, які також є базою практики для студентів, забезпечуючи високий рівень підготовки фахівців, набуття студентами практичних навичок та можливість включення у проектну діяльність.

 

Проекти та гранти:

 

Бази стажування та набуття практичного досвіту за фахом:

Для забезпечення високого рівня підготовки фахівців за даною спеціальністю Сумський державний університет має потужну власну базу: Студентську соціальну службу (СтСС), Спортивний клуб, Волонтерський загін СумДУ, Юридичну клініку, Санаторій-профілакторій, Спортивний комплекс «Олімпійський», інформаційно-бібліотечний комплекс, Спортивно-оздоровчий центр «Універ», Центр підтримки сім'ї, Кімнату тимчасового перебування дітей  “Студентський Лелека”, Біржу праці СумДУ та ін.).

 Крім того, для проходження студентами стажування та практики підписані угоди з низкою установ, основна діяльність яких спрямована на підтримку та надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині або групі людей, громаді, що розширює або відновлює їх здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному відчуженню:

1.         Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

2.         Громадська організація  «Ініціативи Слобожанщини»

3.         Громадська організація “Центр громадських ініціатив “Інтелект Сумщини”

4.         Громадська організація «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» 

5.         Департамент соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації 

6.         Міська комунальна установа «Центр матері та дитини» 

7.         Сумська обласна молодіжна Громадська організація «Євроклуб» 

8.         Сумська обласна служба у справах дітей 

9.         Сумське міське Товариство допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість «Феліцитас» 

10.      Сумський міський центр дозвілля молоді 

11.      Сумський обласний центр зайнятості 

12.      Сумський міський Центр надання адміністративних послуг  

13.      Сумський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

14.      Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги. 

15.      Товариство Червоного Хреста 

16.      Управління соціального захисту населення Сумської міської ради 

17.      Центр підтримки сім’ї – «Студентський лелека» 

18.      Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно»

 

ЕКСПЕРТНА РАДА РОБОТОДАВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Склад ради:

Голова ради Заяц Олена Анатоліївна – заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Заступник голови ради Чернявська Ніна Василівна – керівник ГО «Сумське громадське коло»

Члени ради:

   • Гученко Роман Анатолійович – голова правління асоціації ОСББ «Сумщина».
   • Глоба Едуард Володимирович – голова правління громадської організації «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини».
   • Демченко Олена Миколаївна – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області.
   • Нечак Карина Ігорівна – керівник відділу персоналу ТОВ «НЕТКРЕКЕР»
   • Павлик Лідія Григорівна – заступник директора Сумського обласного центру зайнятості.
   • Ушкал Тетяна Олексіївна – директор Реабілітаційної установи Центр «Сприяння» ГО «Феліцитас».

 

Наказ про створення Експертної ради роботодавців зі спеціальності 231 "Соціальна робота" від 20 листопада 2019 року №0851-І

 

Протоколи рішень експертних рад

Витяг з протоколу засідання від 19 березня 2019 року

Витяг з протоколу засідання від 22 жовтня 2019 року

Витяг з протоколу засідання від 25 вересня 2020 року

Витяг з протоколу засідання від 20 листопада 2020 року

Витяг з протоколу засідання від 19 березня 2021 року

Витяг з протоколу засідання від 21 вересня 2021 року

 

Функції ради.

Експертна рада взаємодіє з групами з розроблення та забезпечення освітніх програм, оцінює актуальність їх змісту, відповідність вимогам ринку праці, урахування сучасних тенденцій в галузі, обсяг практичної підготовки. Роботодавці беруть участь у визначенні цілей програми, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, дають рекомендації щодо працевлаштування випускників.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.