Світайло Ніна Дмитрівна – доцент, канд. філос. наук, , завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Сфера наукових інтересів: політична соціологія, соціологія освіти, гендерні дослідження.

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібники, статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, методичні розробки, збірники результатів соціологічних досліджень.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та керівництва проектами, а також досвід експертної роботи.

Опанасюк Валентина Володимирівна – доцент, канд. політ. наук.

Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження політичних інститутів і процесів, соціально-економічних та культурних процесів, зокрема, в сфері релігій і міжкультурних комунікацій.

Авторка понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних колективних монографіях та ін.

Має значний досвід організаційної роботи, зокрема, Всеукраїнських творчих конкурсів, наукових конференцій, керівництво секціями міжнародних наукових конференцій за кордоном.

Синах Андрій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: теорія комунікації, проблеми евристики, аксіологія, крос-культурні дослідження.

Побожій Сергій Іванович – доцент, кандидат мистецтвознавства, керівник галереї мистецтв «Академічна» СумДУ.

Сфера наукових інтересів: історія українського та зарубіжного мистецтва, ціноутворення на твори мистецтва, галерейна діяльність.  Автор численних публікацій. Має 25-річний досвід  галерейної  та 11-річний музейної роботи.

Лебідь Андрій Євгенійович – професор, доктор філос. наук. Член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Philosophical Research». Науковий співробітник міжнародного наукового центру "International Network Center for Fundamental and Applied Research" (USA). Координатор інформаційного напряму діяльності Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ. Експерт з питань інформаційної політики, інформаційної безпеки, комунікативних стратегій та політичного менеджменту Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень.

Голова комісії Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» за напрямами «Філософія», «Соціологія», «Релігієзнавство».

Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, круглих столів, стратегічних сесій та фокус-груп. Співорганізатор та співвиконавець низки аналітичних проектів.

Бойко Ольга Петрівна -  доктор філософських наук, професор, керівник секції «Менеджмент соціокультурної діяльності», член редакційної ради наукового журналу BULLETIN OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS Series in Management of Social and Cultural Activity
 
Aвторка  біля 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних 
колективних монографіях та ін.
 
Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, круглих столів
 

Козинцева Тетяна Олександрівна – доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія постмодерну, філософія мови, філософія управління, самовизначення філософії через маргіналії культури.

Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Має значний досвід наукової  роботи зі студентами, зокрема, Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, наукових конференцій, наукових статей.

Має досвід організації та проведення круглих столів, наукової конференції.

Котенко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Сфера наукових інтересів: міжнародний бізнес; міжнародний маркетинг; реклама, PR та зв’язки з громадськістю; транснаціональні корпорації; корпоративне управління; соціальна відповідальність; соціальна відповідальність бізнесу; сталий розвиток.

Автор понад 40 наукових та методичних публікацій, серед них 1 навчальний посібник, 17 фахових статей, 3 статті у журналах, що індексуються базами даних Web of Science.

Повалій Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.
 
Авторка біля 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в колективних монографіях та ін. Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, семінарів, майстер-класів тощо. Співорганізатор та співвиконавець низки наукових проектів.
 
Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, семінарів, майстер-класів тощо. Співорганізатор та співвиконавець низки наукових проектів.
 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.