Світайло Ніна Дмитрівна – доцент, канд. філос. наук, , завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Сфера наукових інтересів: політична соціологія, соціологія освіти, гендерні дослідження.

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібники, статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, методичні розробки, збірники результатів соціологічних досліджень.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та керівництва проектами, а також досвід експертної роботи.

Світайло Ніна Дмитрівна

Науковий ступінь, звання Кандидат  філософських  наук (1986 р.), доцент (1991 р.)

Посада доцент, зав. кафедри психології, політології та соціокультурних технологій, Керівниця Координаційного центру гуманітарної політики СумДУ

Основні дисципліни

Івент-менеджмент

Соціологія зі змістовним модулем Соціологія девіантної поведінки

Наукові інтереси: гендерні дослідження, соціологія освіти, політична соціологія

E-mail: тел.: (0542) 587-732, кабінет Н-312

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

ORCID ID

Google Scholar 

eSSUIR  

Коротка біографія

Освіта Київський університет ім. Т.Шевченка, філософський факультет,  (1980 р.) , аспірантура Львівського університету ім.. Ів. Франка.

3 2012 року по теперішній час - завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій,  доцент. Керівниця Координаційного центру гуманітарної політики, директорка гендерного ресурсного центру;

2004 - 2012 р.р. проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань Сумського державного університету;

1986-2004 р.р. – асистент, старший викладач, зав. кафедри політології та соціології

1980- 1986 р.р. – асистент (аспірант) Львівський університет ім.. Ів. Франка.

Науково-дослідні роботи:

1. Науковий керівник проекту «Дослідження  шляхів  вдосконалення  структури  та  рівня зайнятості  населення  праценадлишкових  територій  Сумської  області», що реалізовувався за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках програми «Розвиток людського капіталу»;  (договір № 129 (2018 рік, договір № 85 (2019 рік).

Основні наукові праці

Монографії:   

1. Комплексний портрет працездатного населення праценадлишкових територій Сумської області: соціальні аспекти [Текст]: колективна монографія / Н.Д. Світайло, О.П. Бойко, М.В. Дубровський та ін.; за заг. ред. Н.Д. Світайло. — Суми: Цьома С.П., 2020. — 198 с. (1,9 д.а. )

Статті

1. Купенко Проектные технологии реализации практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке: внедрение международного опыта/ Купенко Е.В., Свитайло Н.Д.// Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2016, Vol.(9), Is. 3, С. 154-161// http://ejournal18.com/en/archive.html?number=2016-09-30-12:12:37&journal=9

2. Павленко В.П. Етапи еволюції імперій: сутнісний підхід / В.П. Павленко, Н.Д.Світайло// Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.-   № 2 (8), 2016 , С.  115-123.

3. О.В. Купенко Досвід організаційного та педагогічної підтримки впровадження елементів дуальної освіти (на прикладі Сумського державного університету)/ О. Давліканова, Н. Світайло // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 63-70.

4. Мілл, У. Дуальне навчання: досвід Німеччини [Текст] / У. Мілл, О. Давліканова, Н. Світайло // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 6. – С. 53-62.

5. Павленко В.П. Елементи імперської ментальності: досвід дослідження на прикладі сучасної Росії/ В.П. Павленко, Н.Д.Світайло// Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. -  № 2 (10), 2017 , С.  63-71.

6. U. Domina Gender Sensitive Practices as Effective Tools for Implementing the Equality Policy: The Experience of Ukrainian Universities / Uliana Domina (Stockholm University), Yulia Savelieva, N.Svitailo // Business Ethics and Leadership (BEL).- 2018.- Volume 2. Issue 2. -  Pages: 106-117.  http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/volume-2-issue-2/article-10/ DOI: 10.21272/bel.2(2).106-117.2018.

7. Olga Boyko & Nina Svitaylo Postmodern University Understanding: Organizational and Managerial Aspects //BULLETIN OF KYIV NATIONAL UNIVERSITYOF CULTURE AND ARTS Series in Management of Social and Cultural; № 2 (2019); 121-135/

8. Kostenko, A.M., Yasenok, V.O., Svitailo, N.D., Smiianova, O.I., Huschuk, I.V. APPLICATION OF BEHAVIORAL ECONOMICS INSIGHTS TO INCREASE EFFECTIVENESS OF PUBLIC AWARENESS OF COVID-19 // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2021, 74(5), стр. 1125–1129. // https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105114.pdf  (SCOPUS)

9.. Kostenko, A.M., Svitailo, N.D., Nazarov, M.S., Kurochkina, V.S., Smiianov, Y.V. STRENGTHENING SOCIETAL RESILIENCE DURING COVID-19 PANDEMIC // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2021, 74(5), стр. 1137–1141 // https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105117.pdf (SCOPUS)

Навчально-методичні

  1. . Щербина Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання [Електронний ресурс] : підручник. Ч.І. Дидактика, логіка, методологія / О. Ю. Щербина-Яковлева, Н. Д. Світайло, М. О. Клочко, А. М. Щербина. - Суми : СумДУ, 2018. - 207 с. (1,5 д.а.)
  2. Соціально-професійна мапа праценадлишкових територій Сумської області [Текст]: посібник / Н.Д. Світайло, О.П. Бойко, Г.В. Євсєєва та ін.; за заг. ред. Н.Д. Світайло. — Суми: Цьома С.П., 2020. — 106 с. (1,7 д.а.)
  3. Принципи організаційного та методичного забезпечення практичної складової в рамках реалізації дуальної моделі освіти (старт в умовах багатьох невизначеностей) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Н.Д. Світайло, О.В. Купенко, В.О. Дементов ; ред. О.П. Сидоренко. - Суми : СумДУ, 2019. - 133 с. (2,4 д.а.) https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Posibnik_dualna_model-osvity.pdf
  4. Світайло, Н. Гендерний аудит діяльності вищих навчальних закладів [Текст] : практичний посіб. / Н. Світайло, Ю. Савельєва, О. Давліканова. - Fridrich Ebert Stiftung; Всеукр. мережа осередків гендер. освіти, 2016. - 38 с.
  5. Практикум із соціокультурної діяльності : конспект лекцій / укладачі Н. Д. Світайло, Т. Л. Повалій. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 38 c. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Praktikum_SKD.pdf
  6. Івент-менеджмент : навчальний посібник / укладачі: Т. Л. Повалій, Н. Д. Світайло. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 197 c. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82458
  7. Методичні вказівки по організації практики студентів спеціальності «Соціальна робота» Укладачі: Світайло Н.Д., Купенко О.В. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Metod_vkazivki_prakrika_SR.pdf

Дослідження:

1.   Гендерний моніторинг виборів голів та рад ОТГ / О.Ярош, А.Костенко, Н.Світайло, Н.Богрянцева . – К., 2017, 100 с.

2. Звіт за результатами соціологічного опитування "Мотивація дотримання/недотримання населенням України карантинних обмежень". – Суми: СумДУ, 2021. – 53 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82443

3. “Соціальна стійкіть територіальних громад в умовах пандемії COVID-19” Звіт за результатами соціологічного опитування – Суми: СумДУ, 2021:  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85720/1/Kostenko_social_sustainability.pdf?fbclid=IwAR29cfBoWHqIVnhf0l01emD3lMxjm4gKuZn3WYkb7sKK4vZUvAbx5u3PaKA

4. Звіт за результатами соціологічного опитування "Мотивація дотримання/недотримання населенням України карантинних обмежень". – Суми: СумДУ, 2021. – 53 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82443

5. Результати дослідження “Очікування і готовність роботодавців до співпраці у підготовці фахівців соціального спрямування”

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85721?fbclid=IwAR25zEu3p90lBreSRzvvmJwkx0499l8ZFxta_MVPXbnc2OlPTdRfMPbcUHw

Міжнародна активність: Досвід роботи в якості експерта та керівника низки міжнародних наукових та соціокультурних проектів гендерного спрямування (за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні Програми розвитку ООН, Європейської Комісії, Посольства Фінляндії, МЗС Німеччини, Фонду ім.. Ф.Еберта. Зокрема:

2.  Проект  розвитку Центру соціальних досліджень в рамках «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів», яку впроваджує Міжнародний фонд «Відродження» в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (2020-2021 рік);- проєкт SG53702 «Інституційний розвиток Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень Сумського державного університету»,одна з виконавців

3. Проект ООН-жінки з розроблення методології оцінки впливу децентралізації на якість надання послуг та дотримання прав людини у новостворених громадах (спільно з ГО «Інтелект Сумщини») - експерт

4. «Розроблення дорожньої карти з профілактики онкологічних гінекологічних захворювань в Сумській області» (за підтримки МФ «Відродження»)-  (Червень жовтень 2021 р)- керівник проєкту.

5. Проекти «Голос жінки має силу» (2019)  «Мир у цифровий час» (2021), які реалізуються за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина – спільно з ГО «Інтелект Сумщини».

6. Експертка проекту “Гендерний аудит на факультеті міжнародних відносин БГУ (Мінськ - Інститут прав людини ім. Р.Велленберга, Швеція) - 2017-18 р.р. 

Підвищення кваліфікації (останні 5 років): ФПК СумДУ за накопичувальною системою, Посвідчення №3020 від 15 червня 2018 

Інші активності: член Науково-методичної комісії МОН України за напрямом «Менеджмент соціокультурної діяльності», гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»

З 2007 року – одна з співзасновників громадської організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини». Заступник голови Правління.

Досвід роботи радником голови Сумської ОДА з гендерних питань, голови комісії Громадської ради при ОДА з питань освіти,  науки та культури; 

Більш ніж 20-річний досвід проведення соціологічних досліджень в регіоні та всеукраїнського рівня. Є  науковим керівником Центру соціальних досліджень СумДУ.

Досвід тренера та експерта з питань гендерного аудиту.

Є членкинею 2-х каденцій Обласної координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми. http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/409_21.pdf.

Відзнаки:

Відмінник освіти України, Нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський», Почесні Грамоти Міністерства освіти та науки України, Почесна Грамота Спілки журналістів України, Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради. 

Заслужений науково-педагогічний працівник СумДУ. 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.