Повалій Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.
 
Авторка біля 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в колективних монографіях та ін. Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, семінарів, майстер-класів тощо. Співорганізатор та співвиконавець низки наукових проектів.
 
Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, семінарів, майстер-класів тощо. Співорганізатор та співвиконавець низки наукових проектів.
 

Інформація про викладача

 1. Повалій Тетяна Леонідівна
 1. Кандидат педагогічних наук (2015 рік присвоєння, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, посилання на автореферат)
 1. Старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.
 1. Основні дисципліни: Практикум з соціокультурної діяльності, Івент-менеджмент, Педагогіка, Соціальне партнерство та професійні комунікації, Інноваційна педагогічна діяльність, Організаційно-екскурсійна діяльність, Основи педагогічної майстерності, Педагогіка зі змістовим модулем: психологія спорту, Іміджелогія та брендинг в СКД, Основи сценарно-режисерської діяльності.
 1. Наукові інтереси: модернізація хореографічної освіти в Україні та світі, дослідження професійного портрету сучасного менеджера соціокультурної діяльності, використання новітніх методик у підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності.
 1. Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната Н-311

 1. Посилання на авторські профілі:

ORCID ID

Google Scholar

eSSUIR

 1. Коротка біографія: авторка біля 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в колективних монографіях та ін.; має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, семінарів, майстер-класів тощо; співорганізатор та співвиконавець низки наукових проектів.
 1. Освіта:

2005-2010 рр. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, факультет мистецтв. Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія», кваліфікація – вчитель хореографії, етики та естетики.

2011-2014 рр. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Аспірантура. Спеціальність – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща».

2017-2018 рр. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, факультет іноземної та слов’янської філології. Спеціальність – «Середня освіта (англійська мова і література)», кваліфікація – викладач англійської мови і літератури, учитель англійської мови і літератури.

 1. Науково-дослідні роботи:

Монографії:

 1. Повалій, Т. Л., Дука, М. В. (2019). Навчання професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення майбутніх хореографів. Суми: СПДФО Повалій К. В.
 2. Повалій, Т.Л. (2017). Використання позитивного польського досвіду модернізації вищої хореографічної освіти в Україні: реалії та перспективи. Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному регіональному та національному контекстах. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 218-239. (1,5 др. арк.)

Навчальна та навчально-методична література:

 1. Повалій, Т.Л. (2018). Теорія та методика викладання історико-побутового танцю. Суми: СПДФО Повалій К. В. (11,8 др. арк.)
 2. Повалій, Т. Л., Світайло, Н. Д. (2020). Івент-менеджмент. Суми: Сумський державний університет. (23,25 др. арк. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82458
 3. Повалій, Т. Л., Світайло, Н. Д. (2020). Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Практикум із соціокультурної діяльності». Суми: Сумський державний університет, 71 c. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Metod_vkaz_Practicum.pdf
 4. Повалій, Т. Л. (2019). Практикум з соціокультурної діяльності: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Praktikum_SKD.pdf
 5. Повалій, Т. Л., Бойко, О. П. (2021). Соціальне партнерство та професійні комунікації в роботі менеджера соціокультурної діяльності. Суми: Сумський державний університет. (13,95 др. арк.). https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/86040/1/Povaliy.pdf

Наукові статті:

 1. Повалій, Т. Л. (2017). Неформальна хореографічна освіта в Республіці Польща. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 1 (9), 59-69. Фахове видання
 2. Повалій, Т. Л., Дука, М. В. (2018). Цілі та зміст навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7(81), 185-196. Фахове видання
 3. Povalii, T. L. (2019). Professional profile of the nowadays manager of the sociocultural activity. Bulletin of kyiv national university of culture and arts. Series in Management of Social and Cultural Activity, 2, 62-76. Фахове видання
 4. Boyko, O., Jeremus-Lewandowska, А., Otroshchenko, L., & Povalii, T. (2020). Trainings Usage in the Professional Education of Future Sociocultural Activity Managers. Socio-Cultural Management Journal, 3, 1, 85-104. Фахове видання
 5. Vatamaniuk, H., Khanykina, N., Povalii, T., Mykhaskova, M., & Ilinitska, N. (2021). The role of the teacher in the multicultural competence development of students of higher educational institutions. Laplage En Revista, 7(1), 506-515. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171852p.506-515 Web of Science

Тези:

 1. Повалій, Т. Л. (2017). Зміст та структура компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів. Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі: І Всеукраїнська наукова інтернет-конференція. Суми: СДПУ імені А.С. Макаренка, 192-196.
 2. Повалій, Т. Л. (2017). Актуальність формування компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів. Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: ІV Міжнародна науково-практична конференція із залученням веб-ресурсів. Суми: ФОП Цьома С.П.
 3. Повалій, Т. Л. (2017). Хореотерапевтична освіта в Республіці Польща. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція. Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 4. Повалій, Т. Л. (2018). Відбір дидактичного матеріалу для навчання майбутніх хореографів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення. Підсумкова наукова конференція за результатами науково-дослідницької роботи студентів, магістрантів: студентська наукова конференція. Суми, 118-122.
 5. Повалій, Т.Л. (2019). Інформаційні технології в підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ: КНУКІМ, 47-51.
 6. Повалій, Т. Л. (2019). Структура та зміст професійної компетентності майбутніх хореографів. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: Всеукраїнська науково-методична конференція. Суми: СОІППО.
 7. Повалій, Т. Л. (2020). Зміст та структура компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: VIII Всеукраїнська наукова конференція, 251-256 (0,2 др. арк.)
 8. Повалій, Т. Л. (2020). Опитувальник як додаток до відео-лекції за умов дистанційного навчання. Science and education: problems, prospects and innovations: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference, 489-491 (0,2 др. арк.)
 9. Бойко, О. П., & Повалій, Т. Л. (2020). Хореографічні практики в сучасному соціокультурному просторі. Scientific achievements of modern society: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 471-479. (0,4 др. арк.)
 10. Povalii, T. L. (2021). Content and structure of dancing and rhythmic training of future specialists in Poland. Fundamental and applied research in the modern world: Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference, 188-191 (0,2 др. арк.)
 11. Повалій, Т. Л. (2021). Особливості організації фестивалю класичної музики. Естетика та мистецький вимір реальності: історія, сучасний етап та перспективні напрями розвитку: I Міжнародна спеціалізована наукова конференція, 60-63. (0,2 др. арк.)
 12. Повалій, Т. Л. (2021). Формування професійної компетентності майбутнього менеджера соціокультурної діяльності в умовах вищого навчального закладу. Innovative methods of the organization of the education process for the specialties «Journalism» and «Management of socio-cultural activity» in Ukraine and EU countries: scientific and pedagogic internship. Wloclawek: Cuiavian University in Wloclawek, 45-49. (0,2 др. арк.)

11. Міжнародна активність: науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні методи організації освітнього процесу для спеціальностей «Журналістика» і «Менеджмент соціокультурної діяльності» в Україні та країнах ЄС» з 22 лютого 2021 р. по 2 квітня 2021 року (180 годин) – м. Влоцлавек (Республіка Польща).

12. Підвищення кваліфікації «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання» з 29.11.2021 р. по 22.12.2021 р. (180 год.) – Суми (Сумський державний університет)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.