Козинцева Тетяна Олександрівна – доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія постмодерну, філософія мови, філософія управління, самовизначення філософії через маргіналії культури.

Авторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Має значний досвід наукової  роботи зі студентами, зокрема, Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, наукових конференцій, наукових статей.

Має досвід організації та проведення круглих столів, наукової конференції.

Прізвище, ім’я по батькові Козинцева Тетяна Олександрівна

Науковий ступінь, звання (рік присвоєння, спеціальність, посилання на автореферати) - кандидат філософських наук, доцент, спеціальність - 09.00.11 -соціальна філософія. Тема дисертації: «Поняття національної ідіоми в філософії (методологічний аспект), (1994) КН № 007129 від 14 листопада 1994 року, Доцент кафедри філософії (2001) ДЦ № 002696 від 26 червня 2001 року 

Посада доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Основні дисципліни: Сучасна філософія; Інтегрований курс: Демократія: цінності, принципи, механізми; Психологія мас; Селфпроєктна діяльність; Логіка; Теорія та історія культури;

Наукові інтереси: постмодерна філософія, філософія управління, маргінальні напрямки розвитку сучасної філософії, філософія мови

E-mail: тел.: (кафедральні) Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,   (0542) 68-77-32  , кабінет - Н-321а

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

ORCID ID

Publons.com

Google Scholar 

Researcher ID -

eSSUIR

Коротка біографія - Народилася 27 січня 1963 року в Кіровоградській області. З 1988 року працює у вищій школі. Автор біля сотні публікацій аналітичного та методичного характеру

Освіта - закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, 1988 рік

Науково-дослідні роботи:

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

2016 рік – Чирков С. – 1 місце (II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук);

2017 рік – Чирков С. – 3 місце (II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук);

2018 рік – Яценко К. - (I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук);

2020  рік – Бевза А. -  (I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук);

Робота з аспірантами та здобувачами:

Савельєва Ю.М. (2016), Хенгі Л.В., Масльонкін А.О.

Савельєва Ю.М. – канд. дисертація з філос. наук, «Сім’я як філософська проблема: досвід деконструкціі» захист  08.12.2016, Житомир http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/22358

Основні наукові праці (за останні 5 років, опис за сучасними бібліографічними вимогами)

Монографії: Структуризація постмодерністського наратива через категорію часу (за романом В.Пелевіна «Чапаєв і пустота» ) Практичні аспекти філософії часу//Монографія за ред. Є.О.Лебедя, Суми, Сумський державний університет, 2017 С. 117-125 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67081

Статті:

1.Козинцева Т., Чирков С. Інверсії шляху у сучасному кінематографі /Світогляд-Філософія-Релігія: збірник наукових праць. Суми, 2016. Випуск 11.  С.  211-220 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83088

2. Козинцева Т., Хенгі Л. Понятие моды: социально-философский анализ /Світогляд-Філософія-Релігія: збірник наукових праць. Суми, 2016. Випуск 11. С.65-74    https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83007

3. Козинцева Т., Чирков С. Форма як об’єкт художнього дискурсу у модерну і постмодерну добу / Світогляд-Філософія-Релігія: збірник наукових праць. Суми, 2017. Випуск 12.С.46-53                 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65806

4. Козинцева Т., Возможности сетевого образования / Світогляд-Філософія-Релігія: збірник наукових праць.  Суми, 2018.   Випуск 13. С.101-107 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82950

5. Козинцева Т., Бевза А. Інваріантність нонконформізму у музиці постмодерну / Світогляд-Філософія-Релігія: збірник наукових праць. Суми, 2020.  Випуск 15. С.14-22 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33780/1/Khrypko_Sv_162-171_IFF.pdf

6. Kozyntseva T., Synakh Andrii, Irina Dulebova Innovative potential of modern cultural strategies: ukrainian context/ Socio-Cultural Management Journal. 2021. Volume 4, Number 1. Р. 33-57 DOI: https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2021.235687

Тези:

1. Козинцева Т., Хенгі Л. Возможность идеального в пространстве модного Гуманізм. Людина. Ідеальне: Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2016 р.) http://ukros.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3.pdf

2. Козинцева Т Форма в художньому дискурсі доби модерну(становлення метаживопису). Філософія. Людина. Сучасність //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького університету (4-5 квітня 2017, м. Вінниця)  https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25706/1/O_Shepetyak_FLS_KUBG.pdf

3 Козинцева Т Сетевое образование (к постановке проблемы). Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність/міжнародна науково-практична конференція, Київ, 2017 http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33895/Tytul_Zmist_tez_2017.pdf;jsessionid=149B8B83B5346BE64C89FEC3EA122ECF?sequence=2

4. Козинцева Т. Идиоматичность национальной философии. Национальная философия в глобальном мире//Первый белорусский философский конгресс, Минск, 2017 http://philosophy.by/wp-content/store/event-2018-10-18.pdf

5. Козинцева Т., Хенгі Л. Простір моди або простір модного: аналіз співвідношення понять. «Київські філософські студії-2019»: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 2019 с.224-226 https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2019/05_16_zbirnyk_kfs.pdf

6. Козинцева Т., Бевза А. Сутність музики через відношення до трансцендентного. «Київські філософські студіі-2020» Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 19 травня 2020 року, с.249-251   https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31412/1/L_Ovsiankina_T_Kuprii_KFS-2020_IFF.pdf      

7. Козинцева Т. Стокгольмський синдром в кіномистецтві. Естетика та мистецький вимір реальності: історія, сучасний етап та перспективні напрями розвитку: матеріали I міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 5 березня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень.  Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С.6-7 file:///C:/Users/HP%20EliteBook%20840%20G3/Downloads/205-822-PB%20(1).pdf

8. Козинцева Т., Охрименко Л. Дизайн як перехід до просторової визначеності трансцендентного. Наукові тренди постіндустріального суспільства. Матеріали II міжнародної Наукової конференції 3 грудня 2021 рік м. Запоріжжя, Україна Т.3, С.105-106

Навчально-методичні:

1. Козинцева, Т. О. Сучасна філософія: конспект лекцій усіх спец. денної форми навчання / Т. О. Козинцева. — Суми: СумДУ, 2021. — 73 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85916

2. . Козинцева Т.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Релігієзнавство»  – Суми: Сумський державний університет, 2021. – 26 с. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Metod_vkaz_Religieznavstvo.pdf

3. Бойко О.П,. Козинцева  Т.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Дискурс і влада» – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 22 с. https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Metod_vkaz_Diskurs_i_vlada.pdf

Міжнародна активність:

Підвищення кваліфікації (останні 5 років): Сумський державний Університет, Підвищення кваліфікації  «З інноваційної педагогічної діяльності», СП 05408289/1475-21; 30.03-21.04.2021

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.