Синах Андрій Олександрович – кандидат філософських наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: теорія комунікації, проблеми евристики, аксіологія, крос-культурні дослідження.

Прізвище, ім’я по батькові

Синах Андрій Олександрович

Науковий ступінь, звання (рік присвоєння, спеціальність, посилання на автореферати)

кандидат філософських наук (2010 р., спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, посилання на автореферат, доцент (2014 р.)

Посада

доцент

Основні дисципліни

«Риторика», «Етика і естетика», «Основи психології та педагогіки», «Етика та деонтологія зі змістовим модулем «Міжнаціональна та міжконфесійна толерантність», «Cross-Cultural Studies and Projects», «Inter-ethnic and Inter-religious Tolerance».

Наукові інтереси

Теорія комунікації, проблеми евристики, аксіологія, крос-культурні дослідження.

E-mail: тел.:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., (0542) 68-77-38

кабінет Н-321а

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

ORCID ID 

Publons.com

Google Scholar 

Researcher ID

eSSUIR 

Коротка біографія

У 2005 році закінчив СумДПУ ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)».

У 2008 р. закінчив аспірантуру при СумДУ на кафедрі філософії за спеціальністю «Філософська антропологія, філософія культури».

У 2010 р. захистив дисертацію захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Антропологічні інтерпретації свободи творчості в сучасній філософії».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії, політології та інноваційних соціальних технологій СумДУ.

Освіта

Повна вища педагогічна освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)».

Науково-дослідні роботи:

Керівництво та робота над науково-дослідною темою другої половини дня «Проблема свободи: екзистенційні та творчі аспекти» (№ держ. реєстрації 0110U006830).

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Керівництво науковою роботою студентів (Ганніч Ю.В. – диплом I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії від 26 квітня 2019 р.).

Робота з аспірантами та здобувачами:

Основні наукові праці (за останні 5 років, опис за сучасними бібліографічними вимогами)

Монографії:

Синах А. О. Реляційна концепція часу. Практичні аспекти філософії часу : монографія / за ред. Є. О. Лебедя. Суми : СумДУ, 2017. С. 15-23.

Статті

Сынах А. А. Википедизация знания и твиттеризация общения как определяющие маркеры современной информационной эпохи. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». Одеса, 2017. Випуск 17. С. 107-110.

Синах А. О., Ганніч Ю. В. Медитації Декарта та епістемологічний аргумент на користь буття Бога. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. Одеса, 2019. Вип. 30. С. 284-288.

Сынах А. А. Восточная и западная модели социокультурного и государственного менеджмента: перспективы конвергенции. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності : Науковий журнал. Київ, 2019. № 1. С. 64-81.

Синах А. О. Схід та Захід: два шляхи світосприйняття на маргінесі тисячоліть. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львів, 2019. Випуск 23. С. 94-99.

Synakh A. O. Eastern and Western Worldview Paradigms: the Historical Background and Convergence Perspectives. Світогляд – Філософія – Релігія. Збірник наукових праць. Суми, 2020. Випуск 15. С. 154-161.

Kozyntseva T., Synakh A., Dulebova I. Innovative Potential of Modern Cultural Strategies: Ukrainian Context. Socio-Cultural Management Journal. Kyiv, 2021. Volume 4, Number 1. P. 34-56.

Synakh A., Svitailo N., Boyko O., Povalii T., Podolkova S. Visualization and Virtualization of Art as New Dimension of Communicative Interaction and Social Management System. Socio-Cultural Management Journal. Kyiv, 2021. Volume 4, Number 2. P. 29-49.

Тези

Івченко А., Синах А. О. Фізика та метафізика смерті. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Суми, 2017. С. 212-215.

Сынах А. А. Википедизация знания как отличительный маркер современной информационной эпохи. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Суми, 2017. С. 216-219.

Рагуліна Ю. M., Синах А. О. Соціально-філософські погляди та концепція анархізму М.О. Бакуніна. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Суми, 2018. С. 323-326.

Сынах А. А. Восток и Запад: два пути мировосприятия на распутье современной эпохи. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Суми, 2018. С. 326-331.

Сынах А. А. Логико-этимологическая экспликация и историко-философские подходы к проблеме феномена свободы. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». Суми, 2018. С. 343-346.

Сынах А. А. Концепт визуализации и феномен визуальности в современном искусстве. Матеріали VI Міжнародної наукової on-line конференції «Нові виміри духовності на початку XXI століття» (24-25 травня 2018 року, Сумський державний університет). Суми, 2018. С. 96-97.

Synakh A. O., Alka Elizabeth Roy. Modern understanding of globalization. Матеріали VI Міжнародної наукової on-line конференції «Нові виміри духовності на початку XXI століття (24-25 травня 2018 року, Сумський державний університет)». Суми, 2018. С. 98-99.

Synakh A. O., Shubham Bhinda. The origin of culture and civilization. Distinctive features and difference between them. Матеріали VI Міжнародної наукової on-line конференції «Нові виміри духовності на початку XXI століття (24-25 травня 2018 року, Сумський державний університет)». Суми, 2018. С. 100-101.

Synakh A. O., Gilbert Selemani. Scientific and technical progress and its problems. Матеріали VI Міжнародної наукової on-line конференції «Нові виміри духовності на початку XXI століття (24-25 травня 2018 року, Сумський державний університет)». Суми, 2018. С. 102-103.

Синах А. О., Ганніч Ю. В. Медитації Декарта та епістемологічний аргумент на користь буття Бога. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне» (м. Київ, Україна, 1-2 березня 2019 року). Київ, 2019. С. 62-66.

Сынах А. А., Тимофеева Л. В. Проблема возникновения Вселенной и ее философские интерпретации. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки: теорія, практика, інновації» (Дніпро, 29 березня 2019 року). Дніпро, 2019. Ч. 2. C. 11-15.

Синах А. О. Проблема істинності та раціональності як складові теїстичної аргументації. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 березня 2019 року «Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального». Київ, 2019. C. 38.

Іщенко А. С., Синах А. О. Абсурд чи творчість: одвічна дилема постмодерну. Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 30 квітня – 1 травня 2021 року). Київ, 2021. С. 52-53.

Щербань Л. М., Синах А. О. Евтаназія та COVID-19: нові виклики. Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 30 квітня – 1 травня 2021 року). Київ, 2021. С. 59-61.

Полієнко М. А., Синах А. О. Футуризм як експериментальна лабораторія естетики. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16–17 липня 2021 року). Одеса, 2021. С. 71-72.

Абрамець А., Синах А. О. Особливості масової поведінки у кризових життєвих ситуаціях. Матеріали XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 31 жовтня 2021 р. : збірник наукових праць. Переяслав, 2021. С. 98-99.

Навчально-методичні

Синах А. О. Етика та естетика : конспект лекцій. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 204 с.

Синах А. О. Риторика та технології вербального впливу : конспект лекцій. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 87 с.

Міжнародна активність:

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

З 18.10.2019 р. до 22.11.2019 р. підвищував кваліфікацію у Сумському державному університеті за програмами з інноваційної педагогічної діяльності (6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 05408289/1318-19 від 26.11.2019 р.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.