Котенко Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Сфера наукових інтересів: міжнародний бізнес; міжнародний маркетинг; реклама, PR та зв’язки з громадськістю; транснаціональні корпорації; корпоративне управління; соціальна відповідальність; соціальна відповідальність бізнесу; сталий розвиток.

Автор понад 40 наукових та методичних публікацій, серед них 1 навчальний посібник, 17 фахових статей, 3 статті у журналах, що індексуються базами даних Web of Science.

Прізвище, ім’я по батькові

Котенко Олександр Олександрович

 

Науковий ступінь, звання (рік присвоєння, спеціальність, посилання на автореферати)

Кандидат економічних наук (2014). Спеціальність 08.00.08 – гроші фінанси і кредит. Тема дисертації: «Антикризове управління адекватністю банківського капіталу» (Автореферат)

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51156

Доцент (2022). Кафедри міжнародних економічних відносин.

 

Посада

Старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

 

Основні дисципліни

«Зв'язки з громадськістю та реклама в СКД»; «Корпоративна культура та тімбілдінг»; «Методи організації досліджень зі змістовим модулем: Соціальна і демографічна статистика і моніторинг»; «Проектний менеджмент та файндрайзінг в соціо-культурній діяльності»; «Соціальна робота для подолання бідності»; «Соціальне партнерство та професійні комунікації».

 

Наукові інтереси

Корпоративне управління; соціальна відповідальність; міжнародний бізнес; міжнародний маркетинг; реклама, PR та зв’язки з громадськістю; транснаціональні корпорації; соціальна відповідальність бізнесу; сталий розвиток.

 

E-mail: тел.: (кафедральні), кабінет

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., (0542) 68-77-96

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, Н-корпус, ауд. 312

 

Посилання на авторські профілі:

Google Scholar

Researchgate Profile

ORCID

Researcher ID: G-2224-2018

Publons Profile

 

Коротка біографія:

Народився 11 грудня 1987 року у місті Суми. З 2005 по 2010 рік навчався у ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України. З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі у ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію. З 2014 року розпочав роботу у Сумському державному університеті. У 2015-2017 роках виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького

 

Освіта

2009 р. – ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України. Кваліфікація – бакалавр з менеджменту

2010 р. – ДВНЗ «Українська академія банківської справи» Національного банку України. Кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

2014 р. – кандидат економічних наук. Тема дисертації: Антикризове управління адекватністю банківського капіталу. Спеціальність: гроші фінанси і кредит 08.00.08

2022 р. – доцент. Спеціальність: міжнародні економічні відносини

 

Основні наукові праці

Навчальний посібник:

Kotenko O.O. International finance: study guide [Text] / Yu. M. Petrushenko, I.I. Diakonova, O.O. Kotenko. – Sumy: Sumy State University, 2020. – 89 p.

 

Статті Web of Science:

Kotenko O., Anti-Crisis Management of International Investments in Energy-Efficient, Resource-Saving and Clean Technologies / O. Kotenko, M. Domashenko, V. Shkola,; T. Kasianenko, L. Khomutenkos // The International Journal of Ecological Economics and Statistics. – 2020. – Volume: 41, (Issue Number: 4). – P. 71-81.

Kotenko O., Production costs dcreasing by introduction of energy-efficient technologies within the enterprise’s counter-crisis management strategy / O. Kotenko, M. Domashenko, V. Shkola // The International Journal of Ecological Economics and Statistics. – 2019. – Volume: 40, (Issue Number: 3). – P. 75-87.

Kotenko O., Innovative marketing strategies to provide ecological safety at regional and global levels [Текст] / M. Domashenko, V. Shkola, A. Kuchmiyov, O. Kotenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – C. 367-373. – DOI: 10.21272/mmi.2017.4-33.

 

Фахові статті:

Котенко О.О. Управління фінансовими ресурсами підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, шляхом інвестування в енергозберігаючі технології [Текст] /О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, В.Ю. Бурнакова, Д.Д. Черниш //Бізнес Інформ. – 2020. – №6. – C. 275–281. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-275-281

Котенко, О.О. Вплив міжнародного ринку електромобілів на розвиток інфраструктури доріг [Текст] / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, С.В. Сердюк // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 4 (90). – C. 222-229. – DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-4(90)-222-229.

Котенко, О.О. Енергоефективні автомобілі та їх роль в антикризовій стратегії підприємств України [Текст] / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, С.В. Сердюк // Облік і фінанси. – 2019. – № 1 (83). – C. 152-158.

Котенко, О.О. Формування спеціалізованого інвестиційного фонду для забезпечення енерго- та ресурсозбереження на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність [Текст] / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, Ю.Л. Котенко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 8. – C. 117-123.

Котенко, О.О. Енергоефективні технології та їх місце в національній антикризовій стратегії скорочення виробничих витрат на підприємстві [Текст] / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, Ю.Л. Котенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2018. – № 6 (258-259). – C. 90-112.

Котенко О.О. Перспективи розвитку системи соціальної відповідальності міжнародного бізнесу [Текст]  / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, Л.І. Хомутенко, В.С. Домашенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – Випуск 61. – С. 55-64.

Котенко О.О. Перспективи розвитку міжнародного facility-туризму в Україні [Текст] / М.Д. Домашенко, Ю.В. Галинська, В.О. Щербаченко //          Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2021р.–№2 – С.147-156.

Котенко О.О. Розвиток ринку туристичних послуг в умовах гібридних загроз: європейський досвід для України [Текст] / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, В.С. Домашенко // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2021р.– №3 – С.69-79.

 

Методичні вказівки:

Котенко О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» [Текст]  / Л.І. Хомутенко, О.О. Котенко // Сумський державний

 

Електронний конспект лекцій:

Kotenko O. O. Business analytics in international economic relations [Text] / O. Kotenko // Sumy : Sumy State University, 2021.

 

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

2015-2017 роки – виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

2015-2021 роки – виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

2021 рік – Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу. Тема спрямування: міжнародні економічні відносини. Свідоцтво СН №05408289 / 2724-21

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.