Улунова Ганна Євгенівна - доктор психологічних наук, доцент, керівник секції психології кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.

Сфера наукових інтересів – організаційна психологія, культура професійного спілкування, психологія інформаційного впливу, кризова психологія.

Авторка понад 130 публікацій, серед яких 5 монографій, 7 навчально-методичних посібників, 40 статей у фахових виданнях та ін.

Іванова Тетяна Володимирівна – доцент, канд. психолог. наук, кафедра психології, політології та соціокультурних технологій, гарант освітньої програми 053 «Психологія»

Сфера наукових інтересів: психологія та соціологія емоцій, психологія дисфорії, гендерні дослідження.

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких посібники, статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, методичні розробки, збірники результатів соціологічних досліджень.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень, досвід співпрації з TNS-Ukraine, SOCIS, IPSOS, КМІС.

Сахно Парасковія Іванівна – старший викладач, керівник Психологічної служби СумДУ.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні дослідження в галузі індивідуальних особливостей студентів в когнітивній сфері, особливості формування стресостійкості, сімейні взаємовідносини

Авторка більше 10 наукових публікацій.

Має значний досвід практичного психолога та досвід тренінгової роботи.

Павленко Володимир Петрович - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: психологія, психологія релігії, етнопсихологія, політична соціологія.

Автор більше 80 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, посібники, статті у фахових виданнях, методичні розробки.

Має значний досвід проведення соціологічних досліджень та досвід тренінгової роботи.

Теслик Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри, аналітик Центру соціальних досліджень, член Асоціації політичних психологів України (за участю Інституту соціальної та політичної психології НАПН України). 

Авторка близько 50 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статті в українських та закордонних виданнях, періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Сфера наукових інтересів: психологія віртуалізації, синергія професіоналізації індивіда та особистісного розвитку, віктимологічні аспекти гуманізації суспільства. Має значний досвід практичної психологічної діяльності та тренінгової роботи.

Колісник Людмила Олексіївна – канд. психол. наук, практичний психолог, фахівець з символдрами. Голова методичного об’єднання практичних психологів ВНЗ III-IV рівня акредитації м. Суми.

Сфера наукових інтересів: феномен емоційного інтелекту, психодинамічно орієнтована психотерапія, психологія особистості юнацького віку.

Авторка більше 15 наукових праць. Проводить психологічні консультації, тренінги, семінари, здійснює психологічну допомогу в рамках роботи Ресурсного центру соціально-психологічної допомоги СумДУ. Має значний досвід проектної та тренінгової роботи.

Коляда Наталія Вікторівна - кандидат психологічних наук із спеціальності 19.00.02 – «Психофізіологія»
Тема дисертаційного дослідження: «Психофізіологічні чинники адаптації студентів перших років навчання у ВНЗ».
Сфера наукових інтересів – психофізіологія, health management, сімейне консультування, медична психологія.

Ніколаєнко Сергій Олександрович  – кандидат психологічних наук, доцент, член східно-європейської асоціації гіпнотерапевтів та клінічних психологів.

Сфера наукових інтересів: культура та саморегуляція особистості, сугестологія, психотерапія, гіпнотерапія, когнітивна психотерапія, короткострокові методи психотерапії.

Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 монографія, розділи в монографіях, навчально-методичні посібники, методичні розробки, більше 30 статей у фахових виданнях.

Тарасова Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій.

Сфера наукових інтересів: педагогічна психологія, соціальна психологія, методика психологічної просвіти, методика навчання психології у закладах вищої освіти, педагогіка вищої школи.

Авторка понад 290 публікацій, серед яких 4 розділи у колективних монографіях, 7 навчально-методичних посібників, 20 статей у фахових виданнях, 24 експериментальних навчальних книг для загальноосвітніх шкіл та ін.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.