Дата публікації:
12 вересня 2022
Кількість переглядів:
29
Поділитися:

На початку нового навчального року відбулося засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 033 «Філософія» з метою забезпечення якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва кафедри психології, політології та соціокультурних технологій СумДУ із зацікавленими організаціями, провідними роботодавцями у галузі філософії, об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. На засіданні ЕРР були розглянуті поточні питання розвитку спеціальності, зокрема, ті, що стосуються впровадження змін та інновацій, що містяться у новозатвердженому Державному стандарті вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія галузі знань 03 Гуманітарні науки для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.